bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Dane adresowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. St. Sempołowskiej 13
57 - 500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax: (074) 644 28 40
e-mail:  lo_bkl@poczta.onet.pl, zsobystrzyca@wp.pl
Strona www: zso.bystrzyca.eu

NIP: 8811042580
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących od 01.09.2017 wchodzą:
I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich
Gimnazjum nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Józefa Bema

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Funkcje:

Dyrektor szkoły: mgr Krystyna Magierowska-Kasza – dyplomowany nauczyciel języka polskiego, sprawujący funkcję dyrektora od 1 września 2005 r.

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Mrzygłód – dyplomowany nauczyciel chemii; odpowiada za realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych liceum ogólnokształcącego,

Wicedyrektor: mgr Beata Kobryń - dyplomowany nauczyciel języka rosyjskiego i polskiego, odpowiada za realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych gimnazjum.

Wideyrektor: mgr Rafał Marek - dyplomowany nauczyciel języka polskiego, odpowiada za realizację zadań wychowawczych szkoły podstawowej.

Stanowiska administracyjne:

mgr Małgorzata Janowska - kierownik Zespołu Administracyjno-Kadrowego

mgr Agnieszka Gaweł - specjalista ds. księgowych

mgr Agnieszka Zając - starszy referent ds. księgowych

Edyta Szendzielosz-Trivuncič - specjalista ds. sekretariatu

Dorota Maciołek - specjalista ds. sekretariatu

Karolina Kruk - referent ds. księgowych

Zadania:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości;

b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie;

d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

Szkoła kształci wg programów na poziomie rozszerzonym z wymienionych niżej przedmiotów kierunkowych:

- matematyka, fizyka, informatyka, język obcy,

- biologia, chemia, język obcy,

- język polski, historia, język obcy, WOS,

- język polski, historia, geografia, język obcy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej jest udostępniana na wniosek.

[pobierz] WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

(typ pliku: (typ pliku: .pdf, rozmiar: 614 KB)

GODZINY PRACY ŚWIETLICY (GIMNAZJUM+LO)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.00-14.15 7.00-14.15 7.00-14.15 7.00-14.15

7.00-14.00

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SP

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.00-15.30 7.00-15.30 7.00-15.30 7.00-15.30 7.00-15.30

GODZINY PRACY  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (GIMNAZJUM+LO)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Iwona Sulikowska 9.50-13.30 8.30-14.30 8.30-11.45 - 9.45-11.50
Anna Rarus 8.00-9.50 13.30-14.30 11.45-14.30 8.00-14.30

8.30-9.45

11.50-13.30

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piatek
Iwona Sulikowska

7.25-8.25

7.25-8.25

11.50-14.30

8.00-14.00

7.30-9.40

11.55-14.05

Anna Rarus 4,5 lekcja 2 lekcja 1 i 3 lekcja

GODZINY PRACY PEDAGOGA (GIMNAZJUM+SP)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Anna Szkwarek-Bernacka 10.30-13.30 8.00-14.15 8.00-14.15 9.45-13.30

8.00-11.45

12.40-13.40

Dorota Jaworska 8.00-14.00 8.00-14.00

GODZINY PRACY PEDAGOGA SP

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Magdalena Plewa-Zimroz 8.00-13.30 10.00-14.00 8.00-13.30 9.00-13.00 8.00-13.00

GODZINY PRACY PSYCHOLOGÓW (GIMNAZJUM+LO)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Marta Pilecka-Rybeczka 8.00-13.30 8.55-13.30 10.55-12.50
Sylwia Patynko 8.00-12.30

GODZINY PRACY PSYCHOLOGÓW SP

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Marta Pilecka-Rybeczka 8.00-14.00 8.00-14.00
Sylwia Patynko 8.00-12.30 8.00-11.00

AktualnościOpublikował: Waldemar Jacuk
Publikacja dnia: 13.04.2018
Podpisał: Waldemar Jacuk
Dokument z dnia: 13.12.2010
Dokument oglądany razy: 167 087