bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, wystąpienia, wnioski i opinie

Protokół z wizytacji nt. realizacji programu "Wybierz Życie - Pierwszy Krok" - [pobierz plik .pdf, 1,5 MB]

Protokół kontroli doraźnej nr WNP.5533.434.2017 [pobierz plik .pdf, 1.2 MB]

Protokół kontroli doraźnej nr WNP.5533.435.2017 [pobierz plik .pdf, 1,0 MB]

Protokół kontroli doraźnej nr WNP.5533.528.2017  [pobierz plik .pdf, 3,8 MB]

Protokół kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej [pobierz plik .pdf, 3,1 MB]

Realizacja zaleceń pokontrolnych [pobierz plik .pdf, 321 KB]

----------------------------------------------------

Protokół z wizytacji przeprowadzonej przez praconika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku [pobierz plik .pdf, 1,5 MB]

Protokół kontroli AWK.1711.9.2016.AWK-2.AWK-3 [pobierz plik .pdf, 1,2 MB]

Protokół kontroli nr 96/PZ/16 [pobierz plik .pdf, 1,5 MB]

Protokół kontroli problemowej [pobierz plik .pdf, 2,2 MB]

--------------------------------------------------------------------------------------

Protokół kontroli pracodawcy [pobierz plik .pdf, 3,9 MB]

Protokół z kontroli powiatowej jednostki organizacyjnej

pobierzplik pdf [363 KB]

Protokół kontroli prowadzenia przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

pobierz plik pdf [3,1 MB]

---------------------------------------------------------------------------------------

Protokół kontroli problemowej

pobierz pliki .jpg [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Sprawdzenie kontroli realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

Pobierz plik pdf [1,19 MB]

Protokół kontroli składnicy akt

Pobierz plik pdf [2,2 MB]

----------------------------------------------------------------------------------------

Protokół kontroli - zakres -funkcjonowanie kontroli zarządczej

[pobierz plik .pdf[1,7 MB]

----------------------------------------------------------------------------------------

Protokół kontroli ZUS

Pobierz plik .pdf[1,2 MB]

----------------------------------------------------------------------------------------Opublikował: Waldemar Jacuk
Publikacja dnia: 19.03.2018
Podpisał: Waldemar Jacuk
Dokument z dnia: 11.03.2013
Dokument oglądany razy: 8 296