bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.06.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Witamy na stronie BIP Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej.

Dane adresowe:

ul. St. Sempołowskiej 13
57 - 500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax: (074) 644 28 40
e-mail:  lo_bkl@poczta.onet.pl
Strona www: zso.bystrzyca.eu

NIP: 8811042580

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Funkcje:

Dyrektor szkoły: mgr Krystyna Magierowska-Kasza – dyplomowany nauczyciel języka polskiego, sprawujący funkcję dyrektora od 1 września 2005 r.

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Mrzygłód – dyplomowany nauczyciel chemii; odpowiada za realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych liceum ogólnokształcącego,

Wicedyrektor: mgr Beata Kobryń - dyplomowany nauczyciel języka rosyjskiego i polskiego, odpowiada za realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych gimnazjum.

Stanowiska administracyjne:

mgr Joanna Kluwak – główny księgowy

mgr Małgorzata Janowska - kierownik Zespołu Administracyjno-Kadrowego

mgr Agnieszka Gaweł - specjalista ds. księgowych

Dorota Maciołek - samodzielny referent ds. uczniowskich

Ewelina Samborska - referent ds. sekretariatu ogólnego

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

mgr Anna Szkwarek-Bernacka

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9.50 – 10.35
12.40 – 14.25
10.55 – 14.25

9.50 – 10.35
11.50 – 12.35
13.30-14.20

9.50 – 10.35
13.30-14.20
9.50 – 12.35
13.30-14.20

mgr Magdalena Plewa-Zimroz

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 – 12.40 8.00 – 12.35 8.00 – 13.25 8.00 – 13.25 8.00 – 13.25

Godziny pracy psychologa szkolnego:

mgr Marta Pilecka-Rybeczka

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.55 – 12.35 8.55 – 12.35 9.50 – 14.40 8.55 – 12.45 9.50 – 12.35
13.30-14.25

Zadania:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości;

b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie;

d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

Szkoła kształci wg programów na poziomie rozszerzonym z wymienionych niżej przedmiotów kierunkowych:

- matematyka, fizyka, informatyka, język obcy,

- biologia, chemia, język obcy,

- język polski, historia, język obcy, WOS,

- język polski, historia, geografia, język obcy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej jest udostępniana na wniosek.

[pobierz] WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

(typ pliku: (typ pliku: .pdf, rozmiar: 614 KB)

AktualnościOpublikował: Waldemar Jacuk
Publikacja dnia: 14.06.2016
Podpisał: Waldemar Jacuk
Dokument z dnia: 13.12.2010
Dokument oglądany razy: 69 794