bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.09.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Witamy na stronie BIP ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej.

Dane adresowe:

ul. St. Sempołowskiej 13
57 - 500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax: (074) 644 28 40
e-mail:  lo_bkl@poczta.onet.pl
Strona www: zso.bystrzyca.eu

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Funkcje:

Dyrektor szkoły: mgr Krystyna Magierowska-Kasza – dyplomowany nauczyciel języka polskiego, sprawujący funkcję dyrektora od 1 września 2005 r.

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Mrzygłód – dyplomowany nauczyciel chemii; odpowiada za realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych liceum ogólnokształcącego,

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Węckowicz - dyplomowany nauczyciel chemii, odpowiada za realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych gimnazjum.

Stanowiska administracyjne:

mgr Joanna Kluwak – główny księgowy

mgr Małgorzata Janowska - kierownik Zespołu Administracyjno-Kadrowego

mgr Agnieszka Gaweł - samodzielny referent ds. płac i kadr

Dorota Maciołek - samodzielny referent ds. uczniowskich

Ewelina Samborska - referent ds. sekretariatu ogólnego

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

mgr Anna Szkwarek-Bernacka

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 – 8.45
9.50 – 11.40
8.55 – 11.40 8.00 – 8.45
9.50 – 10.35
8.00 – 11.00 8.00 – 11.40

mgr Magdalena Plewa-Zimroz

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.55 – 14.25 8.00 – 14.00 9.50 – 14.50 9.50 – 14.20 9.50 – 14.20

Godziny pracy psychologa szkolnego:

mgr Marta Pilecka-Rybeczka

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.55 – 12.35 9.50 – 13.30 10.55 – 12.35 8.55 – 9.40
10.55- 14.30
9.50 – 14.30

Zadania:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości;

b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie;

d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

Szkoła kształci wg programów na poziomie rozszerzonym z wymienionych niżej przedmiotów kierunkowych:

- matematyka, fizyka, informatyka, język obcy,

- biologia, chemia, język obcy,

- język polski, historia, język obcy, WOS,

- język polski, historia, geografia, język obcy.

AktualnościOpublikował: Waldemar Jacuk
Publikacja dnia: 15.09.2014
Podpisał: Waldemar Jacuk
Dokument z dnia: 13.12.2010
Dokument oglądany razy: 36 107