bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Dane adresowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. St. Sempołowskiej 13
57 - 500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax: (074) 644 28 40
e-mail:  lo_bkl@poczta.onet.pl, zsobystrzyca@wp.pl
Strona www: zso.bystrzyca.eu

NIP: 8811042580
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących od 01.09.2017 wchodzą:
I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich
Gimnazjum nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Józefa Bema

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Funkcje:

Dyrektor szkoły: mgr Paweł Popiel

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Mrzygłód –  odpowiada za realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych liceum ogólnokształcącego,

Wideyrektor: mgr Rafał Marek -  odpowiada za realizację zadań wychowawczych szkoły podstawowej.

Stanowiska administracyjne:

mgr Małgorzata Janowska - kierownik Zespołu Administracyjno-Kadrowego

mgr Agnieszka Gaweł - specjalista ds. księgowych

Edyta Szendzielosz-Trivuncič - specjalista ds. sekretariatu

Dorota Maciołek - specjalista ds. sekretariatu

Udostępnienie danych na stronie internetowej jednostki i BIP - niezwłocznie.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dariusz Styczyrz

e-mail: iodumig@bystrzycaklodzka.pl

tel. 74 811 76 59

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Mirosława Boduch

e-mail: organizacyjny@bystrzycaklodzka.pl

tel. 74 811 76 29

Zadania:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości;

b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie;

d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

Szkoła kształci wg programów na poziomie rozszerzonym z wymienionych niżej przedmiotów kierunkowych:

- matematyka, fizyka, informatyka, język obcy,

- biologia, chemia, język obcy,

- język polski, historia, język obcy, WOS,

- język polski, historia, geografia, język obcy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej jest udostępniana na wniosek.

[pobierz] WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

(typ pliku: (typ pliku: .pdf, rozmiar: 614 KB)


AktualnościOpublikował: Waldemar Jacuk
Publikacja dnia: 15.09.2019
Podpisał: Waldemar Jacuk
Dokument z dnia: 13.12.2010
Dokument oglądany razy: 274 945